Najobľúbenejšie projekty


Náh¾ad

Varior 11285

Poèet obytných miestností:6
Úžitková plocha:225,00m²
Obytná plocha:141,00m²
Cena stavby na k¾úè:144 800€
Cena projektu:985,00€
Autor:SIKARD spol. s r. o.
Náh¾ad

Vertikál 1574

Poèet obytných miestností:4
Úžitková plocha:226,00m²
Obytná plocha:79,00m²
Cena stavby na k¾úè:145 760€
Cena projektu:985,00€
Autor:SIKARD spol. s r. o.
Náh¾ad

DELTA - 143

Poèet obytných miestností:5
Úžitková plocha:227,00m²
Obytná plocha:112,30m²
Cena stavby na k¾úè:173 500€
Cena projektu:840,00€
Autor:WRANDERS, s.r.o.
Náh¾ad

Ideál 11110

Poèet obytných miestností:4
Úžitková plocha:227,00m²
Obytná plocha:97,00m²
Cena stavby na k¾úè:105 440€
Cena projektu:815,00€
Autor:SIKARD spol. s r. o.
Náh¾ad

KAPPA - 151

Poèet obytných miestností:4
Úžitková plocha:227,90m²
Obytná plocha:92,30m²
Cena stavby na k¾úè:172 700€
Cena projektu:810,00€
Autor:WRANDERS, s.r.o.
Náh¾ad

THETA - 121

Poèet obytných miestností:6
Úžitková plocha:228,40m²
Obytná plocha:133,80m²
Cena stavby na k¾úè:170 000€
Cena projektu:850,00€
Autor:WRANDERS, s.r.o.
Náh¾ad

DELTA - 135

Poèet obytných miestností:6
Úžitková plocha:228,60m²
Obytná plocha:138,50m²
Cena stavby na k¾úè:172 700€
Cena projektu:780,00€
Autor:WRANDERS, s.r.o.
Náh¾ad

DELTA - 137

Poèet obytných miestností:5
Úžitková plocha:229,40m²
Obytná plocha:135,20m²
Cena stavby na k¾úè:174 300€
Cena projektu:790,00€
Autor:WRANDERS, s.r.o.
Náh¾ad

Univerzál 31101

Poèet obytných miestností:5
Úžitková plocha:230,00m²
Obytná plocha:132,00m²
Cena stavby na k¾úè:166 240€
Cena projektu:1 045€
Autor:SIKARD spol. s r. o.
Náh¾ad

GAMMA - 157

Poèet obytných miestností:5
Úžitková plocha:230,20m²
Obytná plocha:127,40m²
Cena stavby na k¾úè:174 300€
Cena projektu:800,00€
Autor:WRANDERS, s.r.o.