Náh¾ad

BETA - 68

Poèet obytných miestností:4
Úžitková plocha:100,10m²
Obytná plocha:54,10m²
Cena stavby na k¾úè:76 400€
Cena projektu:770,00€
Autor:WRANDERS, s.r.o.
Náh¾ad

Laguna 12

Poèet obytných miestností:3
Úžitková plocha:100,10m²
Obytná plocha:71,30m²
Cena stavby na k¾úè:108 630€
Cena projektu:920,00€
Autor:PROmiprojekt, s.r.o.
Náh¾ad

ALFA - 123

Poèet obytných miestností:4
Úžitková plocha:100,20m²
Obytná plocha:65,80m²
Cena stavby na k¾úè:76 400€
Cena projektu:770,00€
Autor:WRANDERS, s.r.o.
Náh¾ad

THETA - 64

Poèet obytných miestností:3
Úžitková plocha:100,30m²
Obytná plocha:64,60m²
Cena stavby na k¾úè:50 000€
Cena projektu:600,00€
Autor:WRANDERS, s.r.o.
Náh¾ad

Laguna 21

Poèet obytných miestností:4
Úžitková plocha:100,35m²
Obytná plocha:73,30m²
Cena stavby na k¾úè:106 655€
Cena projektu:915,00€
Autor:PROmiprojekt, s.r.o.
Náh¾ad

Mikro 11492

Poèet obytných miestností:4
Úžitková plocha:101,00m²
Obytná plocha:64,00m²
Cena stavby na k¾úè:74 400€
Cena projektu:695,00€
Autor:SIKARD spol. s r. o.
Náh¾ad

Horizontál 11317

Poèet obytných miestností:3
Úžitková plocha:101,00m²
Obytná plocha:74,00m²
Cena stavby na k¾úè:109 920€
Cena projektu:815,00€
Autor:SIKARD spol. s r. o.
Náh¾ad

Horizontál 11323

Poèet obytných miestností:4
Úžitková plocha:101,00m²
Obytná plocha:69,00m²
Cena stavby na k¾úè:104 160€
Cena projektu:815,00€
Autor:SIKARD spol. s r. o.
Náh¾ad

Bungalov 333S+T

Poèet obytných miestností:4
Úžitková plocha:101,30m²
Obytná plocha:70,16m²
Cena stavby na k¾úè:91 000€
Cena projektu:880,00€
Autor:Ing. Ján Fašanga
Náh¾ad

Bungalov 333S

Poèet obytných miestností:4
Úžitková plocha:101,30m²
Obytná plocha:70,16m²
Cena stavby na k¾úè:85 000€
Cena projektu:880,00€
Autor:Ing. Ján Fašanga