Portál www.KatalógProjektov.sk / www.KatalógRodinnýchDomov.sk prevádzkuje:

Centrum Rodinných Domov - PRIVILEG.SK, s.r.o.

adresa:
Veterná ulica 2283/43 (apollo centrum), 931 01 Šamorín

kontakt:
T-mobile: +421 (0)902 514 884, e-mail: info@katalogprojektov.sk
02: +421 (0)905 769 912 (Ing. Ján Fašanga), e-mail: fasanga@privileg.sk
0range: +421 (0)907 408 408 (Ing. Vojtech Orbán), e-mail: v.orban@privileg.sk