Názov (typ) domu DELTA - 143
Zrkadlový obraz
Miesto výstavby (obec):
Parcelné èíslo pozemku:
Meno investora:
Adresa investora:
E-mail investora:
Telefónne èíslo investora:
Poznámka k objednávke:
Ochranný kód:

Prepíšte text z obrázka: