NázovTHETA - 59
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb2
Úžitková plocha [m²]45,70
Obytná plocha [m²]29,60
Zastavaná plocha [m²]59,20
Obostavaný priestor [m³]230,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží1
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží0
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]22

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]25 000,00
Cena projektu, s DPH [EUR]520,00

Vložené10.01.2010
Aktualizované05.09.2010

Autor projektuWRANDERS, s.r.o.
Adresa autoraRomanova 13 
852 82  Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 206 06 286
E-mail autorawranders@wranders.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno:Ftantisek Varga / 21.07.2017 / 23:09:47

Dobry den, chcel by som sa opytat ci je mozne postavit theta 59 normal v podstate 2ks spojene do kopy vznikol by U tvar samozrejme nejake upravy.

Ftantisek Varga / 21.07.2017 / 23:09:14

Dobry den, chcel by som sa opytat ci je mozne postavit theta 59 normal v podstate 2ks spojene do kopy vznikol by tvar samozrejme nejake upravy.