NázovTHETA - 52
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb3
Úžitková plocha [m²]55,10
Obytná plocha [m²]45,80
Zastavaná plocha [m²]51,60
Obostavaný priestor [m³]262,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží2
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží0
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]30

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]30 000,00
Cena projektu, s DPH [EUR]550,00

Vložené10.01.2010
Aktualizované05.09.2010

Autor projektuWRANDERS, s.r.o.
Adresa autoraRomanova 13 
852 82  Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 206 06 286
E-mail autorawranders@wranders.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno:Danica / 10.07.2018 / 12:30:11

Dobrý deň, je určený aj na celoročné bývanie ? Tak ako ho vidíme na obrázku je jeho cena 30 000 bez DPH? Vaša firma ho postaví na kľúč? Možnosť je aj holodom?

Martina / 10.07.2018 / 09:41:39

dobrý deň je možno výstavba nie na kľúč, ale ako holodom?

/ 13.11.2017 / 19:50:10

chýba rez s kótami

/ 07.04.2011 / 12:53:01