NázovTHETA - 47
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb2
Úžitková plocha [m²]35,00
Obytná plocha [m²]21,70
Zastavaná plocha [m²]46,60
Obostavaný priestor [m³]220,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží1
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží0
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]30

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]19 000,00
Cena projektu, s DPH [EUR]580,00

Vložené10.01.2010
Aktualizované05.09.2010

Autor projektuWRANDERS, s.r.o.
Adresa autoraRomanova 13 
852 82  Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 206 06 286
E-mail autorawranders@wranders.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno:JimmiXzSq / 20.05.2017 / 16:19:58

zIkTqh http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com