NázovTHETA - 37
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb2
Úžitková plocha [m²]26,90
Obytná plocha [m²]22,20
Zastavaná plocha [m²]36,80
Obostavaný priestor [m³]164,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží1
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží0
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]30

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]14 500,00
Cena projektu, s DPH [EUR]500,00

Vložené10.01.2010
Aktualizované05.09.2010

Autor projektuWRANDERS, s.r.o.
Adresa autoraRomanova 13 
852 82  Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 206 06 286
E-mail autorawranders@wranders.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno:Lubica / 16.06.2018 / 11:53:00

Lubica / 16.06.2018 / 11:45:58

Dobrý deň, prosím pošlite mi viac informácií, prípadne katalóg na adresu. Ľubica Chnupová, Nová Lehota 32, 916 35 Modrová. Ďakujem pekne.

/ 15.06.2017 / 18:00:47

Lukáč / 24.01.2012 / 15:43:59

Ako to pozerám je to vhodne ako na chatu tak aj na bývanie len tam treba doriešiť vykurovanie a je to ideálne bývanie pre starší manželský pár.

Milan Trnovský / 20.03.2010 / 14:02:50

ako chata je to v pohode...