NázovTHETA - 35
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb3
Úžitková plocha [m²]55,50
Obytná plocha [m²]45,30
Zastavaná plocha [m²]38,50
Obostavaný priestor [m³]230,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží2
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží0
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]40

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]30 000,00
Cena projektu, s DPH [EUR]540,00

Vložené10.01.2010
Aktualizované05.09.2010

Autor projektuWRANDERS, s.r.o.
Adresa autoraRomanova 13 
852 82  Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 206 06 286
E-mail autorawranders@wranders.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno:JimmiNi / 23.10.2017 / 07:25:45

DpMO7m http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com