NázovBUNGALOW 14
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb3
Úžitková plocha [m²]58,20
Obytná plocha [m²]39,70
Zastavaná plocha [m²]73,50
Obostavaný priestor [m³]254,82
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží1
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží0
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]25

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]43 820,00
Cena projektu, s DPH [EUR]629,00

Vložené10.01.2010
Aktualizované14.01.2011

Autor projektuPRODOM spol. s r.o.
Adresa autoraLíščie nivy 9 
821 08   Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 502 039 11
E-mail autoraprodom@prodom.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno:zuzana lackova / 24.09.2012 / 14:21:18

Veľmi šikovný projekt a cena je pre mňa ako stvorená.