NázovDELTA - 137
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb5
Úžitková plocha [m²]229,40
Obytná plocha [m²]135,20
Zastavaná plocha [m²]136,50
Obostavaný priestor [m³]854,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží2
Poèet kúpe¾ní3
Suterénnie
Poèet garáží1
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]38

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]174 300,00
Cena projektu, s DPH [EUR]790,00

Vložené10.01.2010
Aktualizované05.09.2010

Autor projektuWRANDERS, s.r.o.
Adresa autoraRomanova 13 
852 82  Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 206 06 286
E-mail autorawranders@wranders.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno:JimmiXzSq / 20.05.2017 / 05:42:09

WSbcEv http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com