NázovVarior 11285
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb6
Úžitková plocha [m²]225,00
Obytná plocha [m²]141,00
Zastavaná plocha [m²]143,00
Obostavaný priestor [m³]905,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží2
Poèet kúpe¾ní2
Suterénnie
Poèet garáží2
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]45

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]144 800,00
Cena projektu, s DPH [EUR]985,00

Vložené09.01.2010
Aktualizované22.03.2013

Autor projektuSIKARD spol. s r. o.
Adresa autoraDrieňová 34 
821 01  Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 432 946 63
E-mail autorasikard@sikard.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno: