NázovBungalov 333XL
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb4
Úžitková plocha [m²]123,60
Obytná plocha [m²]84,50
Zastavaná plocha [m²]148,00
Obostavaný priestor [m³]730,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží1
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží0
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]22

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]104 000,00
Cena projektu, s DPH [EUR]980,00

Vložené06.03.2014
Aktualizované04.01.2018

Autor projektuIng. Ján Fašanga
Adresa autoraVeterná 43 
93101  Šamorín
Tel. èíslo autora0905769912
E-mail autorafasanga@rukunato.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno:Barneyxcq / 17.02.2018 / 16:48:10

BTcI4b http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com