NázovBUNGALOV 333L s garážou
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb4
Úžitková plocha [m²]158,30
Obytná plocha [m²]82,80
Zastavaná plocha [m²]197,60
Obostavaný priestor [m³]995,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží1
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží1
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]22

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]131 000,00
Cena projektu, s DPH [EUR]1 080,00

Vložené27.02.2014
Aktualizované18.06.2018

Autor projektuIng. Ján Fašanga
Adresa autoraVeterná 43 
93101  Šamorín
Tel. èíslo autora0905769912
E-mail autorafasanga@rukunato.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno: