NázovBungalov 1011a
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb3
Úžitková plocha [m²]53,80
Obytná plocha [m²]41,50
Zastavaná plocha [m²]67,80
Obostavaný priestor [m³]
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží1
Poèet kúpe¾ní1
Suterénnie
Poèet garáží0
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyšikmá
Sklon strechy [stupòov]

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]62 560,00
Cena projektu, s DPH [EUR]950,00

Vložené23.09.2011
Aktualizované23.09.2011

Autor projektuideálne bývanie
Adresa autoraPredmestská 2B 
01001  Žilina
Tel. èíslo autora0907194193
E-mail autorainfo@idealnebyvanie.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno: