NázovKAPPA - 151
PrevedenieNORMAL    ZRKADLO

Poèet izieb4
Úžitková plocha [m²]227,90
Obytná plocha [m²]92,30
Zastavaná plocha [m²]152,00
Obostavaný priestor [m³]720,00
Typ DomuSolitér
Poèet nadzemných podlaží2
Poèet kúpe¾ní2
Suterénnie
Poèet garáží1
Konštrukèný systémmurovaný
Typ strechyplochá
Sklon strechy [stupòov]0

Orientaèná cena výstavby na k¾úè, bez DPH [EUR]172 700,00
Cena projektu, s DPH [EUR]810,00

Vložené10.01.2010
Aktualizované05.09.2010

Autor projektuWRANDERS, s.r.o.
Adresa autoraRomanova 13 
852 82  Bratislava
Tel. èíslo autora+421 (0)2 206 06 286
E-mail autorawranders@wranders.sk

Objedna (so zárukou najnižšej ceny)
Viac info (prejs na stránky dodávate¾a)

Komentáre:

Váš komentár:

Vaše meno:JimmiXzSq / 20.05.2017 / 05:42:20

Lo9o2n http://www.LnAJ7K8QSpkiStk3sLL0hQP6MO2wQ8gO.com